Archive for the ‘Jak kierować agencją ?’ Category

BRANŻA REKLAMOWA PRZYPOMINA BRANŻĘ RESTAURACYJNĄ

Idealną analogią branży reklamowej są restauracje. Poza kilkoma wyjątkami – jak Ogilvy & Mather, która prowadzi między innymi globalną kampanię IBM, oraz BBDO, w wielu krajach reklamującą Pepsi – globalne sieci są jak sieci barów szybkiej obsługi, gdzie standard prze­waża nad jakością. Wśród specjalistów znajdziemy nie­typową tajską restaurację lub bar Chuck E Cheese, ser­wujący potrawy […]

PRODUCENCI

Włącz telewizję. Dlaczego reklamy są tak fatalne – py­tasz? Dlatego, że niewiele agencji stara się wykonywać naprawdę świetną pracę. W Stanach Zjednoczonych jest może czterdzieści czy pięćdziesiąt agencji, które są w sta­nie wykreować dobrą kampanię. Być może dziesiątka z nich robi to regularnie. A w Czerwonej Księdze Agencji Reklamowych wymienionych jest ich ponad dziewięć ty­sięcy. […]

SIECI GLOBALNE

Dzisiaj wielu prezesów chce reklamować swoje marki w globalnych kampaniach, ale ich poglądy są błędne. Prawda jest taka, że większość globalnych agencji sie­ciowych nie jest niczym więcej niż sieciami dystrybucji. Ich podstawowa działalność polega na rozprowadzaniu reklam po całym świecie, poprzez sieć biur w rozma­itych krajach. Istnieje bardzo niewiele naprawdę dobrych sieci globalnych – może […]

BIURA USŁUGOWE

Te dinozaury to żywe przykłady wszelkich banałów o agen­cjach reklamowych, jakie pokazano w serialu „Moja cza­rownica” i filmach. Ich głównym celem jest zadowole­nie klienta – nie konsumenta – aby wszyscy zajmujący się zleceniem byli szczęśliwi, co z kolei ma służyć otrzy­maniu prowizji. Oczywiście ani agencja, ani klient nie przyznają się do tego głośno. Porozumiewają się […]

SPECJALIŚCI

Specjaliści znani są z ich doświadczenia w konkretnym obszarze, na przykład działań typu business-to-business (reklama kierowana do innych firm), reklam interaktyw­nych, reklam zabawek, środków farmaceutycznych, mody lub wyrobów tytoniowych. Sprzedają swoje do­świadczenia dotyczące danej kategorii – zamiast umie­jętności tworzenia znakomitych reklam. Ich działalność jest łatwiejsza niż życie większości agencji, ponieważ napotykają na mniejszą konkurencję i […]

POTRZEBA ZMIANY AGENCJI

Wiele mówiliśmy o tym, że klienci powinni zrezygno­wać z kontrolowania agencji i zamiast tego zaufać im. Traktować ich jak prawdziwych partnerów – tak powie­dzieliśmy. Wszystko oczywiście zależy od tego, czy agen­cja jest dość mądra i wartościowa, by zasłużyć sobie na takie traktowanie. Świetne agencje są świetne, ponie­waż wykształciły umiejętność częstego przenikania poza obronne radary konsumentów. […]

NIKE

Wielu pracowników firmy Nike tatuuje sobie słynne logo Nike na wewnętrznej stronie uda. Myślicie, że aż tak lu­bią markę? Jest ona częścią ich życia. Ludzie poświęcają wiele lat, starając się dostać posadę w Nike. Firma ta od ponad piętnastu lat współpracuje z tą samą agencją rekla­mową: Wiedeń & Kennedy. Wizja firmy jest równie spójna – […]

NIEKONWENCJONALNE FIRMY

Najlepsze marki, jakie powstały w Ameryce w ciągu mi­nionych kilkunastu lat, były tworzone w systemie „jedna firma – jedna marka”. Saturn i Nike to dobre przykłady praktycznego zastosowania tej struktury. Takie właśnie firmy – niekonwencjonalne, unikające wykrycia przez radar – stanowią najpotężniejsze siły w nowoczesnym marketingu. Ich nieszablonowe zachowania nie tylko są odbiciem ich strategii […]

JAK SKŁONIĆ AGENCJĘ DO NIESZABLONOWEJ PRACY

Nakłonienie agencji do tworzenia nieszablonowych, wy­różniających się reklam powinno być oczywistym ce­lem dla klienta – a jednak trzeba czasem o nim przypo­minać. Poniżej przedstawiamy kilka sugestii, jak osią­gnąć ten cel: ■    Uzgodnijcie z góry waszą definicję sukcesu oraz rolę, jaką reklama ma dla niego odegrać. ■    Powiedzcie agencji, kim jest prawdziwy klient. Jeżeli ostatecznej oceny […]

MIARA SUKCESU

Jedną z głównych przyczyn frustracji wśród firm zama­wiających reklamy – która ma często negatywny wpływ na relacje pomiędzy firmą a agencją – jest trudność ze zdefiniowaniem lub zmierzeniem skuteczności reklamy. Nierzadko w piramidzie złożonej z klienta, agencji i konsumenta pojawiają się bardzo zróżnicowane i gorą­co bronione poglądy dotyczące tego, co jest naprawdę świetną reklamą. Dlatego […]