Archive for the ‘Kreacja’ Category

REKLAMA NA ŻYWO

To jeden z naszych ulubionych pomysłów. Linie lotnicze British Airways stworzyły interaktywną reklamę, która pokazywana była w brytyjskich kinach. Podczas jej pro­jekcji, „żona” człowieka pokazywanego na ekranie wstaje z miejsca na widowni i zwraca się do swojego „męża”, który wraz z kochanką udał się na wakacje samolotem British Airways. Rozmową była perfekcyjnie zaplanowa­na, tak by […]

ZJAZD WŁAŚCICIELI SATURNA

Firma Saturn zaprosiła wszystkich nabywców swoich samochodów do fabryki w Tennessee, gdzie zorganizo­wała wielkie przyjęcie. Koncepcja ta przypominała na­szą Konwencję Snapple. Tego typu imprezę potrafi zor­ganizować jedynie firma, która naprawdę szanuje i trosz­czy się o konsumentów. Agencja wyprodukowała rekla­mówkę specjalnie z tej okazji. Była dobra, ale pomysł nic by nie stracił, gdyby tej reklamy nie […]

NASZE ULUBIONE NIETYPOWE POMYSŁY

Oczywiście, KB&P nie jest jedyną agencją reklamową, któ­ra działa niekonwencjonalnie. Wybraliśmy kilka spośród naszych ulubionych pomysłów, które były tak nieszablo­nowe, że przedarły się nawet przez nasze, bardzo wy­czulone radary. Pomysł opierał się na otwarciu dla wszystkich konkursu na nowego dyrektora generalnego Ben & Jerry’s. „Każ­dy może się zgłosić!”. Czy można lepiej udowodnić, że produkt tworzony jest […]

ZARZUCANIE KONSUMENTÓW NIEKONWENCJONALNYMI POMYSŁAMI

Jeżeli będziesz zasypywał konsumentów nieoczekiwany­mi i nietypowymi pomysłami, w końcu osiągniesz za­mierzony cel. Niektóre idee dotrą poza tarcze obronne. Promocja Target wśród pasażerów metra Jak można skłonić zaspanych pasażerów metra, do­jeżdżających wczesnym rankiem do pracy, aby zaintere­sowali się wiadomością o otwarciu nowego sklepu firmy Target w Menlo Park w New Jersey? A co powiecie na […]

Nowe tendencje stwarzają okazje do nietypowych działań

Do stworzenia niekonwencjonalnej koncepcji można wy­korzystać trwałą tendencję, która wywiera wpływ na całość społeczeństwa. Zwykle zawiera ona jakąś myśl, która ma znaczenie dla nas wszystkich. Co ważniejsze, trwa przez kilka lat, co daje nam dość czasu, by oprzeć na niej koncepcję kampanii – nie to, co krótkotrwałe mody, przelotne i bezużyteczne z punktu widzenia dłu­gofalowego […]

NIETYPOWA REKLAMA BEZPOŚREDNIA

Czy reklama bezpośrednia, rozsyłana pocztą, musi za­wsze być traktowana jak śmieci? A może jednak potrafi przekonać odbiorców? Takie pytania zadawaliśmy sobie, kiedy otrzymaliśmy zlecenie reklamowania karty kredy­towej Citibank. Większość reklam bezpośrednich jest skuteczna, po­nieważ są one niedrogie i takie mają pozostać. Ten rodzaj poczty, nazywany potocznie „białą pocztą”, trafia do twojej skrzynki w zwyczajnej kopercie […]

SPRZEDAWANIE NIEKONWENCJONALNEGO PODEJŚCIA

Kenneth Cole przyjął sobie za punkt honoru sprzedawa­nie nie tylko butów, lecz także stylu bycia. Czy właściciel firmy, który wykorzystuje jej reklamy do popierania po­lityków, nie pozwala sobie na zbyt wiele? Być może, ale takie zachowania stanowią istotną część podejścia oraz wizji Kennetha. Uwidoczniły się one już w pierwszych reklamach, jakie dla niego tworzyliśmy. Część […]

ŚWIĄTECZNA REKLAMA SZAMPANA MOET

KB&P wygrała prestiżowy kontrakt na reklamę szam­pana Moet podczas wojny w Zatoce Perskiej. W tym czasie nastroje w kraju były dość minorowe, a szampan przecież kojarzy się ze świętowaniem. Sprawiło to, że wyniki sprzedaży szampana i win musujących spadły do wyjątkowo niskiego poziomu. Z całą pewnością nie był to dobry czas na reklamę. Niewłaściwym byłoby […]

ZACHOWANIE AKTUALNOŚCI POZWALA NA PRZEŁAMANIE OBRONY

Sposobem na zachowanie aktualności marki, oczywistym dla każdego reklamowego wyjadacza, jest powiązanie jej z bieżącymi wydarzeniami, gdy tylko jest to możliwe. Ponieważ konsumenci i tak myślą już o pewnych wyda­rzeniach i problemach, wykorzystując tę tematykę, mo­żemy przeniknąć poza ich radary obronne. Agencja musi jednak działać bardzo szybko i wykazywać się refleksem, jeżeli chce posłużyć się […]

AKCJA KENNETHA COLE’A NA RZECZ BEZDOMNYCH

Nasz pierwszy klient, producent butów Kenneth Cole, zawsze był filantropem nastawionym na myślenie o in­nych ludziach. Postanowiliśmy wykorzystać to, kiedy dał nam zlecenie na stworzenie reklamy informującej o se­zonowej wyprzedaży. Czy informacja o wyprzedaży może przekazywać pozytywne informacje o firmie? Pewnie że tak. Zwrócili­śmy się do klientów, by przynieśli do sklepu używane, lecz nadal dobre […]