Archive for the ‘Nowy konsument’ Category

JASNOŚĆ

W mediach panuje wielkie zamieszanie, dlatego tak istot­nym jest posiadanie wyraźnego, jasnego komunikatu. Pocisk przenika przez radar znacznie szybciej niż wiel­ki i powolny bombowiec B-17. Komunikat jak pocisk to taki komunikat, który możesz wyjaśnić swojej mamie, nie wysilając się zbytnio. Szybko, pomyśl o swoich re­klamach – na czym polega idea kampanii? Jeżeli wypeł­nienie tej luki […]

DZIECIAKI TEŻ MAJĄ RADAR

Dzieci rozwijają swój radar antymarketingowy w coraz młodszym wieku. Dzisiaj pięciolatki są już przyzwycza­jone do reklam telewizyjnych, promocyjnych chwytów i koncepcji wprowadzania nowych produktów na rynek. Pomimo to przemysł zabawkarski nadal zwraca się do dzieci jak do bezmózgich istot żyjących w próżni. Oczy­wiście istnieją przepisy i ustawy, które czasem ograni­czają twórcze możliwości w reklamach kierowanych […]

POKOLENIE X

„Pokolenie X” to nietrafiona etykietka, jaką przyczepio­no ludziom urodzonym pod koniec lat sześćdziesiątych. Spece od marketingu zaczęli ich dostrzegać w okoli­cach roku 1990. Przedstawiciele Pokolenia X byli defi­niowani jako „młodzi, cyniczni, sfrustrowani, nieposiadający etyki pracy, jaka charakteryzowała poprzed­nie pokolenia”. Opis ten zawsze sprawiał wrażenie dość banalnego, ponieważ świat opisywał młodzież dokład­nie w ten sposób od […]

MARKI JAKO SPOŁECZNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Wiele tysięcy lat temu mieliśmy poczucie wspólnoty – sy­tuację, w której każdy człowiek znał swoją rolę w społe­czeństwie. Obecnie tradycyjne cechy społeczności ulega­ją rozpadowi. Główna ulica w miasteczkach, gdzie nie­gdyś mieściły się wszystkie sklepy, ustąpiła miejsca cen­trom handlowym. Staliśmy się wyjątkowo mobilni. Ko­biety nie zajmują się wyłącznie domem i nawiązywaniem więzi sąsiedzkich. Dojazdy do pracy […]

EPOKA ZACHCIANEK

Przez tysiące lat przetrwanie stanowiło obsesję ludzko­ści. Kto martwiłby się czymś równie trywialnym jak marka? Daleko odeszliśmy od świata farmerów, gdzie staraliśmy się przetrwać w świecie, w którym spełniane były nasze najbardziej podstawowe potrzeby. Nawet lu­dzie żyjący poniżej granicy ubóstwa mają czasem do­stęp do większej ilości wygód niż niektórzy królowie sprzed zaledwie kilku setek lat. […]

POTRZEBY FIZYCZNE A POTRZEBY EMOCJONALNE

Ludzie na ogól są źle przystosowani do funkcjonowania we współczesnym świecie. Nie potrafimy radzić sobie ze stresem, złożonością problemów, nowoczesną tech­nologią i nieustannym napływem nowych produktów. Nawet sama zmiana uległa zmianie. Tempo zmian ule­gło takiemu przyspieszeniu, że suma wiedzy w świecie podwaja się mniej więcej co dwadzieścia lat. Ilość mocy, wyrażonej w koniach mechanicznych, jaką […]

ŚMIECH OBNIŻA SKUTECZNOŚĆ RADARU

Trudno jest być cynicznym wobec ludzi, kiedy śmiejesz się razem z nimi (śmianie się z nich jest oczywiście zupełnie inną historią). Humor tworzy więzy między ludźmi. Może odegrać istotną rolę w tworzeniu więzi z konsumenta­mi. Humor, zwłaszcza ten skierowany przeciw samemu sobie, ujawnia cechy ludzkie. Czy nie masz większego zaufania do ludzi, którzy potrafią śmiać […]

DZIAŁANIA ŁATWIEJ PRZEDZIERAJĄ SIĘ PRZEZ BARIERY OBRONNE NIŻ SŁOWA

Najlepszym sposobem na pozyskanie i utrzymanie za­ufania współczesnych konsumentów jest po prostu by­cie godnym zaufania. Jeżeli nie można ci zaufać, dzisiej­si wyrafinowani konsumenci z pewnością to odkryją. Kiedy Anita Roddick, która stworzyła firmę The Body Shop* na bazie takich wartości jak uczciwość i prawość, została oskarżona o sprzedaż produktów testowanych na zwierzętach, był to najgorszy […]

KIEDY REKLAMA JEST TAK OKROPNA, ŻE STAJE SIĘ DOBRA

Zjawisko przewrotnego kultu okropieństw nie ograni­cza się tylko do agresywnych kampanii sprzedażowych, jak przedstawiony przykład Szalonego Eddiego. Czasem reklama jest tak wymyślna, tak beznadziejna i paskud­na, że konsumenci nawet nie zawracają sobie głowy kry­tykowaniem jej – byłoby to zbyt łatwe. Czasem wręcz litują się nad produktem (jak dziewczyna, która umówi­ła się na randkę z beznadziejnym […]

AGRESYWNA SPRZEDAŻ W REKLAMIE

Codziennie kupujemy towary i usługi, jednak ludzie na ogół nie lubią, gdy coś się im sprzedaje. Konsumenci chcą kontrolować decyzje o zakupie, jakie podejmują, zatem w większości wypadków buntują się przeciw agresywnej sprzedaży. Dlatego właśnie znakomita większość osób woli potrójne leczenie kanałowe u dentysty niż odwiedziny u dealera samochodów. Kupno nowego samochodu to dla większości […]