Archive for the ‘Początek’ Category

NOWI KLIENCI PRZYJMUJĄ ROZMAITE FORMY I KOLORY

Byliśmy bardzo otwarci na nowych klientów – tak bar­dzo, że przyjęliśmy zlecenie od włoskiej firmy, sprzeda­jącej prezerwatywy marki Personal. Oczywiście jako pro­fesjonalni specjaliści od reklamy najpierw musieliśmy osobiście przetestować wyroby. (Sprzątaczka Richarda zrezygnowała z pracy, kiedy zobaczyła ponad pięćset ko­lorowych kondomów na podłodze salonu). Marisa Accocela, nasz nowy główny dyrektor artystyczny, postano­wiła wykorzystać włoską fascynację […]

REKLAMA, KTÓRA TRAFIA DO CELU

Jednym z ludzi, którzy nawiązali z nami współpracę, był Bob Giraldi, bardzo znany i utalentowany reżyser, oraz jego partner Phil Suarez. Wspólnie otworzyli restaura­cję Positano na Park Avenue South. Bardzo podobały im się reklamy, które stworzyliśmy dla Kennetha Cole’a, i chcieli czegoś równie dowcipnego i celnego dla swojej nowej restauracji. Nie mieli pieniędzy, by móc […]

KENNETH COLE: NASZ PIERWSZY NIESTANDARDOWY KLIENT

Kenneth Cole był pierwszym charakterystycznym klien­tem naszej agencji. Współpraca z nim przyczyniła się do określenia filozofii, jaka przyświecała nam w początko­wym okresie działania. Nauczył nas także wytrwałości, niezbędnego składnika sukcesu każdej działalności – ale szczególnie w branży reklamowej. Jon starał się pozyskać nowych klientów dla średniej wielkości agencji, w której pracował. W ten sposób właśnie […]