Archive for the ‘Zasady twórczej pracy’ Category

EFEKT KUCHENKOWY

Jak powiedzieliśmy wcześniej, skuteczny plan marketin­gowy lub akcja wprowadzania produktu na rynek nie powinny być planowane w kategoriach zrzucania bom­by czy planowania wojskowej inwazji. Spece od marke­tingu powinni starać się być jak iskry, od których rozpo­czyna się wielki ogień. Kluczem do rozpalenia wielkiego ognia jest wiedza, kiedy i gdzie zapalić zapałkę. Zaanga­żowanie mediów, a konkretnie […]

A TERAZ ZŁAM WSZYSTKIE ZASADY

Konsumenci są jak karaluchy. Pryskamy na nich naszymi marketingowymi sztuczkami i przez jakiś czas to działa. Potem nieuchronnie uodparniają się i stare formuły prze­stają działać. Musimy zatem nieustannie łamać zasady, aby działać szybciej, ciągle wyprzedzać zmieniające się systemy obrony stosowane przez konsumentów. Nawet publikując te zasady, możemy przyspieszać kres ich dzia­łania. Jeżeli ten serwis odniesie […]

NIE RÓB WIELKIEGO HAŁASU

Nikt nie lubi samochwały – dlaczego zatem mielibyśmy lubić markę czy firmę, która tak właśnie się zachowuje? Minęły już dni haseł: „Jesteśmy najlepsi” czy „Zawsze na pierwszym miejscu” – zostały zastąpione przez: „Ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku”. Ile razy naty­kaliśmy się na reklamy dealerów samochodowych two­rzone zgodnie z tradycyjnymi zasadami, w […]

SEKS NADAL POMAGA W SPRZEDAŻY

Wydaje się, iż Ameryka – mimo wzrostu popularności religijnej prawicy – obecnie interesuje się seksem bar­dziej niż kiedykolwiek. Również pewne kategorie pro­duktów są oparte na koncepcji atrakcyjności seksualnej, a reklama odzwierciedla tę fascynację seksem. Dżinsy, perfumy i inne kosmetyki to tylko niektóre przykłady kategorii opartych na seksie. Trudno zatem oczekiwać, aby firma lub jej agencja […]

SPRZEDAWAJ FIRMĘ

Prawdą jest, że firma zorientowana na produkty dla kon­sumentów jest zbudowana na markach. Prawdą jest tak­że, że firma stanowi część wizerunku marek. Koncepcja sprzedawania wizerunku firmy wraz z wizerunkiem marki zostaje czasem zepchnięta do grupy reklam korporacyj­nych. Definicja „reklamy korporacyjne” – innymi słowy, reklama wizerunku firmy – nie jest właściwa, ponieważ sugeruje, że sprzedawanie marki […]

WYKORZYSTAJ HUMOR BY ZBLIŻYĆ SIĘ DO KONSUMENTA

Humor – jak w każdych relacjach międzyludzkich – jest bardzo skutecznym i zapadającym w pamięć sposobem, by marka zbliżyła się do swoich konsumentów. Wszyscy lubią się śmiać. Należy jednak pamiętać, że humor może także być złą metodą komunikacji, jeżeli nie wiąże się ze strategią marki. Humor jest także dobrym sposobem na wyróżnie­nie reklam jednej marki […]

ZAANGAŻUJ KONSUMENTA

Jesteśmy przekonani, że istnieje prawdziwa więź po­między konsumentem a markami, w które osoba ta wie­rzy i które kupuje. Więź taka bardzo przypomina relacje międzyludzkie. Dlatego właśnie niezbędnym elementem skutecznego budowania marki jest nie tylko komuniko­wanie się z konsumentem, lecz także angażowanie go w ten proces – co bardzo przypomina sposób zwyczaj­nej komunikacji z innym człowiekiem. […]

BĄDŹ UCZCIWY – PRZYZNAWAJ SIĘ DO BŁĘDÓW

Reklama nie słynie z uczciwości – a jednak uczciwość jest najlepszą metodą, jaką agencja reklamowa może za­stosować wobec współczesnych konsumentów. Uważa się na ogół, że reklama zajmuje się nabieraniem, nacią­ganiem, uwodzeniem i manipulacją. Kiedy dziennikarze zajmują się reklamami, na ogół dotyczy to firm, które zo­stały oskarżone przez organizacje konsumenckie o stoso­wanie nieuczciwych reklam. Wiele osób […]

TRAKTUJ MARKI JAKBY BYŁY LUDŹMI – TYLKO LEPIEJ

Od dawna słyszymy, jak krytycy opisują reklamę jako mi­styczną, niepożądaną potęgę, która w tajemniczy sposób wpływa na nasz umysł i duszę, wypaczając je. Można nie­mal uwierzyć, że reklama ma jakąś nierealną moc, dzięki której może manipulować swoimi ofiarami. W słynnym filmie Alfreda Hitchcocka Północ – Północny Zachód Caiy Grant gra Rogera Thornhilla. Thornhill podróżuje po­ciągiem […]

NIECH REKLAMA STANIE SIĘ LOGO PRODUKTU

Istotne jest, aby kampania stanowiła identyfikator marki. Reklama powinna stać się rozszerzeniem logo produktu, powinna być rozpoznawalna jako element komunikacji danej marki – a nie jakiejkolwiek innej. Nasz partner, Bill Oberlander, stworzył koncepcję „uczynienia z reklamy logo produktu”. Miało to stanowić wyzwanie dla dyrektorów artystycznych różnych agencji, którzy musieli zacząć traktować kreowanie reklam mniej jako […]