Archive for the ‘Zespół kreatywny’ Category

ZMIANA NASTAWIENIA

Nie jest wcale łatwo stworzyć nieszablonowy dział kre­acji, spłaszczyć strukturę i zachęcać ludzi, by tworzyli kolejne zaskakujące pomysły. Ale na ogół wszystko, co warte zachodu, jest niełatwe. Oznacza konieczność po­stawienia na głowie większości tego, czego nas uczono. Kreatywnym trzeba przedstawić racjonalną wizję. Muszą zrozumieć, że świat idzie w kierunku bardziej zin­tegrowanych działań marketingowych kierowanych do […]

ZJAWISKO „WOLNYCH STRZELCÓW”

Największą zmianą, jaka pojawiła się obecnie w branży, jest nasilające się zjawisko wolnych strzelców. Ponieważ nie ma dość prawdziwych talentów, aby starczyło ich dla wszystkich, i ponieważ agencje reklamowe rozwija­ją się i kurczą niczym akordeony, w branży powstało wiel­kie zapotrzebowanie na niezależnych wykonawców. Najlepsi z nich żądają stawek przekraczających tysiąc dolarów za dzień, a agencje […]

CIERPIMY NA SKUTEK GŁODU ALBO URODZAJU

Pracownicy kreacji – z samej definicji – lubią pracę twór­czą. Sprawia to, że ich życie jest często dość nerwowe, ponieważ zdarzają się okresy przeładowania zlecenia­mi. Całymi tygodniami, czy nawet miesiącami, przeby­wają z dala od domu podczas kręcenia i montażu rekla­mówek. Prezentacje w celu zdobycia nowych klientów lub utrzymania istniejących, dodane do bieżących za­dań, wymagają spędzania […]

„KLIENCI NIE MAJĄ ZA GROSZ DOBREGO SMAKU”

To twierdzenie oczywiście nie jest prawdziwe – jednak wielu pracowników kreacji myśli i działa zgodnie z nim. Wielu z nich uważa, że słowo „dupek” powstało wyłącz­nie po to, by opisać nim większość klientów. Przez samo bycie klientem (co przez kreatywnych uważane jest za bardzo nietwórcze zajęcie) nie mają tak dobrego gustu jak pracownicy kreacji. Kreatywni, […]

PO DRUGIEJ STRONIE PŁOTU TRAWA JEST ZAWSZE ZIELEŃSZA

Przy całym swoim cynizmie pracownicy kreacji są także naiwnie optymistyczni i czasem patrzą na życie w agen­cji niczym Polyanna. Ciągle poszukują nowego partne­ra, z którym będą mogli prawdziwie rozwinąć skrzydła; najlepszego przyjaciela na dany tydzień; nowego mia­sta, w którym zamieszkają; i kolejnej agencji, która sta­nie się ich domem. Słowo „nowy” ma dla kreatywnych szczególne znaczenie, […]

KREATYWNI BRONIĄ SWOICH PRAC

Słowa „walczyć o swoje prace” i „zdrada” doskonale oddają nastawienie pracowników kreacji. Artyści chcą, by inni pracownicy agencji bronili ich dzieł, czasem nawet walczyli o nie. Takie oczekiwania są spuścizną po latach sześćdziesiątych, kiedy przedstawiciele dzia­łu kreacji mieli w agencjach status półbogów. Kiedy klient odrzuca ich pomysły, mogą uznać, że zostali zdra­dzeni przez własnych kolegów. […]

PRACOWNICY KREACJI UWIELBIAJĄ OTRZYMYWAĆ NAGRODY

Połóż złoty ołówek z One Show przed członkami mło­dego zespołu kreatywnego, a zaczną ślinić się jak psy Pawłowa. Pracownicy kreacji muszą otrzymywać wy­razy uznania, a czy jest coś lepszego niż pokaz reklam nagrodzonych podczas konkursu, gdzie ich nazwisko zostaje wyczytane na scenie w obecności wszystkich ludzi z branży? Młodych kreatywnych często można zastać podczas przeglądania […]

DUŻE JEST ZŁE, MAŁE JEST DUŻO LEPSZE

Osoby pracujące w kreacji często uważają, że niewielkie agencje są kreatywniejsze i mniej obciążone biurokracją. W takich agencjach łatwiej jest przekonać kogoś do swo­jego dobrego projektu. Kreatywni uważają pracę w wiel­kich agencjach za formę zdrady, czy wręcz twórczej emerytury i trzeba przekupywać ich naprawdę wielkimi kwotami, by zechcieli tam pracować. Bardzo często oso­ba znana w […]

STRACH PRZED CHAŁTURĄ

Prawdziwi kreatywni śmiertelnie obawiają się, że ktoś nazwie ich zwykłymi chałturnikami. Ten lęk, w połącze­niu z pragnieniem uznania ze strony kolegów z branży, często jest jedynym czynnikiem decydującym o wyborze miejsca pracy. Im bardziej „kreatywna” jest agencja, tym większa wiarygodność i talent są przypisywane jej pra­cownikom. Na przykład, jeżeli ktoś pracuje w dziale kre­acji Goodby, […]

KREATYWNI LUDZIE CZĘSTO POTRZEBUJĄ WYRAZÓW UZNANIA

Pracując w bardzo konkurencyjnej dziedzinie, pracow­nicy kreacji muszą czasem walczyć o stanowisko. Uwa­żają za konieczne domaganie się wyrazów uznania za ich pracę, ponieważ nikt nie wygłasza ich dobrowolnie. Dział kreacji to środowisko zdominowane przez egocentryków, ponieważ jest to miejsce, w którym jedni kreatywni stara­ją się dobrze wypaść w oczach swoich kolegów. Chcą być szanowani przez […]